Dai hoc ngoai ngu-dai hoc da nang da nang
Short Film | Project 13: Tides Canada
  •  
     
     

  Học bồng

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG HESSEN (CHLB ĐỨC)

 
 
1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn
 
- Là sinh viên chính quy thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN;
 
- Kết quả học tập học kỳ I, năm học 2018-2019 đạt từ 7,5 trở lên tính theo thang điểm 10 (hoặc tương đương đối với thang điểm 4);
 
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;
 
- Hiện chưa nhận học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác;
 
- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác.
 
 
2. Số lượng và giá trị học bổng:
 
- Tổng số suất học bổng: 01 suất;
 
- Giá trị học bổng: 12 tháng x 18 Euro = 216 Euro/suất (quy đổi ra tiền Việt Nam)
 
3. Hồ sơ xét học bổng: tất cả giấy tờ sau bỏ vào bì đựng hồ sơ (mua tại nhà sách):
 
+ Tờ khai thông tin cá nhân dán ảnh 4x6; viết tay không đánh máy (theo mẫu)
 
+ Giấy chứng nhận (theo mẫu nộp vào hồ sơ - Phòng CTSV sẽ xác nhận)
 
+ Bản photo hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên
 
+ Bản sao giấy báo trúng tuyển đại học (đối với sinh viên năm 1) hoặc bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
 
+ Bản sao giấy chứng nhận các giấy tờ ưu tiên khác (thành tích hoạt động, giải thưởng, xác nhận hoàn cảnh khó khăn...).
 
4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
 
Thời gian: từ ngày 28/02/2019 đến 17h00 ngày 07/3/2019.
 
Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên, 131 Lương Nhữ Hộc.
 
Thông báo và các mẫu giấy tờ xem và tải tại đây: https://goo.gl/BLvnoX
 

Các tin khác: