Dai hoc ngoai ngu-dai hoc da nang da nang
Short Film | Project 13: Tides Canada
  •  
     
     

  Học bồng

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ HỌC BỔNG "EVN - THẮP SÁNG NIỀM TIN"

 

I. Đối tượng và tiêu chí xét chọn:

Sinh viên được xét trao học bổng là sinh viên chính quy đang học tại Trường chưa nhận được học bổng hoặc các khoản tài trợ tiền mặt trong năm 2019 (Những sinh viên được nhận khen thưởng vì có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2018 - 2019 tại Lễ Vinh danh Thủ khoa ĐHĐN năm 2019 cũng không được xét trao học bổng này).

I.1. Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt Sinh viên có kết quả học tập học kỳ II (năm học 2018 – 2019) đạt từ 8.5 trở lên tính theo thang điểm 10 (hoặc từ 3.2 trở lên tính theo thang điểm 4) và có kết quả đánh giá rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

Ưu tiên trao học bổng cho các sinh viên tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho các hoạt động Đoàn, Hội của đơn vị/ĐHĐN; hoặc đạt các giải thưởng về nghiên cứu khoa học, phong trào khởi nghiệp, sáng tạo được tổ chức trong và ngoài trường.

I.2. Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn (ưu tiên sinh viên bị khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số)

II. Số lượng và giá trị học bổng

II.1 Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt: 06 suất

II.2 Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: 06 suất.

- Giá trị học bổng: 2.000.000VNĐ/suất (hai triệu đồng).

III. Hồ sơ và thời gian hoàn thành:
1. Đơn xin xét cấp học bổng theo mẫu SVN-VK, tải tại đây: http://bit.ly/2K29gRl
2. Bảng điểm học kỳ 2 năm học 2018-2019 (có thể nộp bản in trên web và bổ sung bản có đóng dấu sau)
3. Giấy khai sinh (bản sao)
4. Hộ khẩu, CMND photo
5. Bản sao công chứng giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận tại địa phương)
6. Các giấy khen, chứng nhận tham gia các hoạt động... (nếu có)
Tất cả giấy tờ trên bỏ vào bì hồ sơ (bì hồ sơ có thể mua tại hiệu sách, văn phòng phẩm) và nộp về Phòng Công tác Sinh viên trước 09h00 ngày thứ 5 (19/12/2019).
 

 

Các tin khác: