Dai hoc ngoai ngu-dai hoc da nang da nang
Short Film | Project 13: Tides Canada
  •  
     
     
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

 
 
1. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH
 
 
 
 
2. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ
 
 
 
 
3. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG TP. HCM
 
 
 
 
4. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THPT
 
 
 
 

Các tin khác: