Dai hoc ngoai ngu-dai hoc da nang da nang
Short Film | Project 13: Tides Canada
  •  
     
     
Lập diễn đàn tương tác giữa giảng viên và sinh viên học online

Lập diễn đàn tương tác giữa giảng viên và sinh viên học online

GD&TĐ - Để đảm bảo chất lượng của các bài giảng trực tuyến và thu hút sinh viên theo học, các giảng viên trường Đai học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã thành lập các nhóm học tập online, diễn đàn tương tác giữa giảng viên và sinh viên, diễn đàn thảo luận để sinh viên nắm bắt được kiến thức.
 

Các tin khác: