Dai hoc ngoai ngu-dai hoc da nang da nang
Short Film | Project 13: Tides Canada
  •  
     
     

 Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Công tác sinh viên

Thông tin chung:
Văn phòng:                   131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại:                     (+84) 2363.699.796
Email:                             ctsv@ufl.udn.vn
Website:                         http://ctsv.ufl.udn.vn
          Page Facebook:             https://www.facebook.com/PCTSVUFL/
 
Chức năng của phòng Công tác Sinh viên (CTSV) là quản lý hồ sơ đầu vào của SV thuộc các hệ đào tạo do Trường cấp bằng; quản lý công tác tư tưởng chính trị trong SV; phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tốt công tác tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người học. Chủ trì các hoạt động ngoại khóa cấp Trường về giáo dục tư tưởng chính trị cho SV; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường quản lý toàn diện SV. Theo đó, Phòng CTSV có các nhiệm vụ sau:
 
1. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Trường, chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác quản lý; giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức SV. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình chính trị, tư tưởng của SV trong Trường để phản ánh kịp thời đến Hiệu trưởng. Xây dựng và trình cho Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể hóa quy chế quản lý SV của Bộ GD&ĐT.
 
2. Tổ chức và chủ trì các hoạt động ngoại khóa SV nhằm hỗ trợ cho công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất, đạo đức. Kịp thời uốn nắn những quan điểm lệch lạc, ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh lịch sự. Tuyên truyền, hướng dẫn SV chấp hành tốt pháp luật, quy chế, nội quy hiện hành; tích cực đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong và ngoài trường. Tham gia phục vụ các đại hội, hội nghị; lễ khai giảng, lễ phát bằng tốt nghiệp...
 
3. Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết và các chính sách của Đảng và Nhà nước; triển khai, thực hiện các hoạt động văn thể mỹ trong SV; xây dựng và quản lý trang tin sinh viên trên website Trường (thu thập, xử lý, biên tập, quản lý và cập nhật thông tin liên quan đến người học). Quan hệ với cơ quan an ninh giải quyết các vấn đề liên quan đến người học.
 
4. Tiếp nhận, quản lý hồ sơ SV hệ chính quy trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Đại học Đà Nẵng; sắp xếp, bố trí các lớp SV; chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời trong thời gian đầu khóa học; thực hiện việc in, cấp phát và quản lý thẻ SV các hệ đào tạo; xác nhận các giấy tờ liên quan cho SV; thống kê, tổng hợp dữ liệu, kiểm tra, phân loại và quản lý hồ sơ của SV; xác minh và bổ sung kịp thời những trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ; tiếp nhận SV chuyển trường… Phối hợp với  Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn cho SV lao động vệ sinh các khu vực xung quanh Trường.
 
5. Làm đầu mối trong việc tổ chức cho SV học chính trị đầu khóa, tuần lễ sinh hoạt công dân, đối thoại giữa đại diện SV với lãnh đạo Trường theo định kỳ; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện quy chế đào tạo; đánh giá kết quả rèn luyện, đề nghị khen thưởng, kỷ luật cá nhân và tập thể SV. Thường trực các Hội đồng: đánh giá, rèn luyện, cấp học bổng SV.
 
6. Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác cố vấn học tập. Thường trực Quỹ học bổng SV; phối hợp với Hội Khuyến học tiếp nhận, phân phối, tổ chức xét duyệt, cấp phát học bổng cho SV từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đầu mối thực hiện chính sách trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo; tạo điều kiện giúp đỡ SV tàn tật, khuyết tật, diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn…
 
7. Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý SV ngoại trú theo quy định của Bộ GD&ĐT, của Đại học Đà Nẵng. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho SV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến SV; tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội, tổ chức các khóa huấn luyện nâng cao kỹ năng mềm cho SV. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên chỉ đạo hoạt động các phong trào thanh niên, SV. Quản lý và thường xuyên cập nhật danh sách, địa chỉ, nơi công tác và chức vụ của cựu SV.
 
8. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài nhà trường, hàng năm tổ chức thống kê, đánh giá vấn đề việc làm của SV sau khi ra trường. Quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức sàn giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm…, cho SV. Triển khai việc lấy ý kiến của cựu SV về chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo của Trường.
 
9. Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện việc quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ.